Potas dolistny w specjalnej formulacji.

Opis

Drakar jest skoncentrowanym płynnym produktem do odżywiania roślin, powstałym na bazie potasu (K) i
całkowicie rozpuszczalnym w wodzie. Zapobiega i likwiduje niedobór potasu

Korzyści

Potas (K) wpływa na :
• Zbiór: poprzez przyspieszenie wzrostu i wielkości .
• Jakość:
• poprzez wyższe stężenie cukru (°Brix)
• poprzez lepsze ubarwienie (antocyjany i
karoteny)
• poprzez lepszą jakość skórki (ściany komórkowe)
• poprzez lepszą koncentrację cukru (skrobi).
Drakar jest produktem opracowanym w celu uniknięcia
konfliktu z jonami Ca++ i Mg++ obecnymi w twardej wodzie,
które znacznie zmniejszają skuteczność nawozów
potasowych.
Drakar jest całkowicie bezpieczny w użyciu ponieważ nie
zawiera chloru, siarki, tlenku azotu i tlenku amonu.

Skład

Potas (K2O) 462 g/l (31 % p/p)
Azot łącznie (N) w formie
moczanu 45 g/l (3 % p/p)

Rozwijajmy się razem.

Pomagamy przyspieszyć zieloną transformację. Oferujemy szeroką wiedzę lokalną i globalną pomoc techniczną.

"*" oznacza pola wymagane

Nazwa:*

Jak pomagamy:

Dzięki rozwiązaniom biologicznym opracowanym w celu zaspokojenia potrzeb upraw od nasion do półki sklepowej.

Według kategorii produktów

Bionawożenie w rolnictwie

Biokontrola w rolnictwie

Adiuwanty i korektory rolnicze

Według potrzeb hodowcy

Ulepszanie aplikacji gleby, wody i produktów

Lepsza jakość upraw

Zintegrowane zarządzanie chorobami

Zintegrowane zarządzanie szkodnikami

Minimalizowanie stresu abiotycznego

Stymulacja naturalnego cyklu roślin

Zrównoważone odżywianie roślin