Współpraca w zakresie badań i rozwoju.

Współpraca dla większego wpływu.

W Rovensa Next zdaliśmy sobie sprawę, że praca na rzecz lepszej przyszłości wymaga wspólnego wysiłku wszystkich zainteresowanych stron.

Dlatego współpracujemy w ramach otwartego ekosystemu innowacji z uniwersytetami, instytutami badawczymi, agencjami rządowymi, decydentami, klientami i innymi branżami rolniczymi, aby rozwijać zrównoważone rozwiązania rolnicze.

Współpraca z ponad 80 interesariuszami na całym świecie

Nawiązaliśmy długoterminową współpracę z ponad 80 interesariuszami ze środowisk akademickich na całym świecie. Wierzymy, że jest to klucz do wprowadzania nowych pomysłów i ostatecznie promowania innowacyjnych projektów w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

Możliwości badawczo-rozwojowe.

Finansowane projekty badawczo-rozwojowe

Rozwijajmy się razem.

Pomagamy przyspieszyć zieloną transformację. Oferujemy szeroką wiedzę lokalną i globalną pomoc techniczną.

"*" oznacza pola wymagane

Nazwa:*