Koncentrat kwasów huminowych i fulwowych

Opis

Płynny roztwór zawierający kwasy huminowe i fulwowe ekstrahowane z Leonardytów. Te naturalne
składniki występują w rozkładającej się materii organicznej i są aktywnym składnikiem próchnicy.

Korzyści

Wpływ Humistaru na glebę:
• Wzrost pojemności kompleksu
sorpcyjnego (CEC),
• Powoduje lepsze
pobieranie Fosforu i odblokowanie
mikroelementów (Fe, Mn, Cu, Zn)
• Lepsze napowietrzenie gleby i
wzrost korzeni
• Większa pojemność wodna gleby

Dlaczego Humistar:
• Poprawa rozwoju systemu
korzeniowego i lepszy wzrost
młodych roślin
• Redukcja stresu osmotycznego
(susza, zimno, etc.)
• Poprawa jakości i wielkości plonu

Skład

Kwasy humusowe 166 g/l (15,0 % w/w)
Kwasu huminowe 133 g/l (12,0 % w/w)
Kwasy fulwowe 33 g/l (3,0 % w/w)

Rozwijajmy się razem.

Pomagamy przyspieszyć zieloną transformację. Oferujemy szeroką wiedzę lokalną i globalną pomoc techniczną.

"*" oznacza pola wymagane

Nazwa:*

Jak pomagamy:

Dzięki rozwiązaniom biologicznym opracowanym w celu zaspokojenia potrzeb upraw od nasion do półki sklepowej.

Według kategorii produktów

Bionawożenie w rolnictwie

Biokontrola w rolnictwie

Adiuwanty i korektory rolnicze

Według potrzeb hodowcy

Ulepszanie aplikacji gleby, wody i produktów

Lepsza jakość upraw

Zintegrowane zarządzanie chorobami

Zintegrowane zarządzanie szkodnikami

Minimalizowanie stresu abiotycznego

Stymulacja naturalnego cyklu roślin

Zrównoważone odżywianie roślin